HUN  |  ENG  |  SLK

Ochrana dát

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

 

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi STARFOL Slovakia s.r.o., so sídlom Bárdošová 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 53089375, DIČ: 2121258711 zapísaného vo verejnom živnostenskom registri, ktorý vedie Okresný súd Bratislava I, vložka číslo: 153824/B (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

meno a priezvisko
názov spoločnosti
adresa
e-mail
telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovi. 

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti s poskytovateľom údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Osobné údaje môže spracovávať aj poskytovateľ webhostingu:

Compass Web & Média Kft.
HU-9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa krt. 20/A
info@compassweb.hu

Inému spracovateľovi sa údaje neposkytujú

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť,
vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Top